Cổ trang M14 (có 10 bộ)

    Đặc biệt:

    • Có 10 bộ cùng loại dành cho nhóm múa
    • nam, nữ đều có thể mặc được